Сила України в її мистецтві

«Сила України в її мистецтві»

проект збереження і відтворення національного народно-ужиткового мистецтва і народних традицій в бібліотеці імені Євгена Гуцала  Централізованої бібліотечної системи Солом'янського району м. Києва

«Там, де українці, там завжди є мистецтво»
Юрій Липа


Термін реалізації проекту – 2020-2021 роки. Проект завершено.

Проект має вісім векторів:
 • «Українська мистецька абетка» - вектор мистецького всеобучу онлайн
 • «Лавка українських традицій» - вектор інформування про річний цикл народних і релігійних свят
 • «Фольк Україна» - вектор реконструкції народознавчих свят
 • «Галерея покоління Z» - вектор виставкової діяльності
 • «Дитина ART бібліотека» - вектор практичного засвоєння народно-прикладного мистецтва (студії, майстер класи, гуртки)
 • «Бібліотека Культ» - вектор виїзних мистецьких модераторів на районних і міських акціях
 • «Дитяче мистецтво на війні» - вектор формування соціальної відповідальності і національної свідомості
 • «ART треш» - вектор екологічно- мистецького практичного виховання


Місія – осмислення народної мистецької спадщини, розширення меж духовних надбань особистості дитини, визначення національної ідентичності, формування естетичного смаку і морально – гуманістичних цінностей.
Ціль – національна ідентифікація, освоєння дійсності, народних традицій, культури, мистецтва, пізнання України через її народно–прикладне мистецтво, збереження і відтворення народно–ужиткового мистецтва і народних традицій, формування звички використовувати народно-мистецькі традиції в повсякденному житті.


Немає в людини місця дорожчого, ніж те, де вона народилася, землі, на якій зросла… Упродовж багатьох століть український народ безупинно творив своє, тільки йому властиве, духовне середовище, наповнюючи його своєрідними звичаями, ритуалами. Звичаї народу – це ті прикмети, по яких розпізнається народ не тільки в сучасному, але і в його історичному минулому. В усіх народів світу існує повір’я, що той, хто забув звичаї своїх батьків, свій родовід, карається людьми і Богом. Він блукає по світі як блудний син, і ніде не може знайти собі притулку, бо він загублений для свого народу. Щоб по-справжньому любити рідний край, бути гідним патріотом своєї Батьківщини, необхідно вивчати його історію, мову, культуру.

Для України на сучасному етапі глобалізації є дуже актуальним питання формування національної ідентичності. Недостатній рівень сформованості національної ідентичності призводить до посилення загроз національній безпеці країни, серед яких ми можемо виділити такі: конфлікт політичних інтересів, посилення розшарування українського суспільства, низький рівень розвитку політичної культури, посилення сепаратизму, цивілізаційна невизначеність та перебування в «сірій зоні» міжнародної політики, недостатній рівень розвитку, десуверенізація. 
У Стратегії національної безпеки України "Україна у світі, що змінюється" зазначається, що нагальними завданнями політики національної безпеки є збереження і розвиток духовних і культурних цінностей українського суспільства, зміцнення його ідентичності на засадах етнокультурної різноманітності. 
Україна зараз в тренді. Її традиціями цікавляться, елементи її культури використовуються європейською та світовою спільнотою. Але так буває, що для пересічних українців, а для дітей особливо, багато що залишається невідомим. Українська культура бере початок з давніх часів і має глибоке коріння. У світосприйнятті українського народу дуже важливу роль відіграє мистецтво. До традиційного українського мистецтва, що охоплює всі види народної творчості, відносяться музика, пісні, танці, фольклор, живопис, декоративно-ужиткове мистецтво (ковальство, гончарство, ткацтво, теслярство, ложкарство, плетіння, прядіння, ткацтво та інше). Важливе місце в українській культурі та самосвідомості займає образотворче мистецтво.

Українці - етнос з давньою високорозвиненою землеробською культурою. Саме це заняття обумовило традиційний побут, матеріальну культуру, систему основних свят і обрядів, світогляд, духовні цінності нашого народу. Народні традиції і мистецтво панують над часом i простором, передають колорит українського народу, наближають до національних традицій, зачаровують особливостями побуту. Опішнянська кераміка, кролевецькі рушники, кераміка з Косова, вироби «гуцульського стилю» обробки дерева, петриківський розпис (включений до списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО), писанкарство, наївне українське малярство - це ті унікальні явища, які роблять Україну впізнаваною, самобутньою, неповторною. Визначення національної ідентичності особливо актуальне для дітей і юнацтва. Від їх національної ідентичності, громадянської свідомості залежить майбутнє України. Найсприятливішим зануренням в національну самовизначеність є пізнання української культури, історії, традицій, мистецтва. Пізнаючи їх, діти пізнають Україну, збагачуються її історією, традиціями, культурою, пізнають себе: свою родину, рід, народ, вчаться добру, любові, патріотизму, долаючи шлях до осягання священних понять – Україна, Батьківщина, Нація, Родина.

У мистецтві людина знаходить і нові знання, і відповіді на життєво важливі питання, і заспокоєння від повсякденної суєти, і насолоду. 
Справжній витвір мистецтва завжди співзвучний думкам читачів, глядачів, слухачів. Українці нагромадили в області мистецтва величезні багатства. Вони невичерпні. Зануритися в національне мистецтво, традиції, виокремити основні його ознаки, які ідентифікують нашу приналежність до нації – завдання кожного. І починати це потрібно від народження дитини. Вчені виокремили п’ять ознак (джерел) національної ідентичності: по-перше, нація існує доти, доки її члени визнають що їх спільні характеристики схожі і хочуть жити разом; по- друге, спільне історичне минуле, спільні обов’язки й уявлення про спільне майбутнє; по-третє, спільні дії; по-четверте, постійне проживання в одній країні, спільна батьківщина, держава; по-п’яте, спільні характеристики, що їх об’єднано поняттям "національного характеру", спільна культура, спільні політичні принципи. 
Органічне засвоєння цих ознак дітьми дає саме народне мистецтво, культура, традиції. Тим більще, що інтерес до національного зараз в тренді, в «моді». У сучасного юного покоління уже зараз є почуття соціальної свідомості і відповідальності. І завдання бібліотеки допомогти розвинути ці почуття, пізнати, осягнути український культурний пласт, в тому числі і через практичне опанування мистецтва.
Завдання проекту:
 • Створювати бібліотечний комфортний простір з новими компетентностями, новими культурними звичками споживати якісний український культурно-мистецький продукт
 • Активно популяризувати українські традиції, декоративно-ужиткове мистецтво
 • Започаткувати в бібліотеці «моду на виготовлення і використання» українського декоративно-ужиткового продукту в різних форматах
 • Розвивати свої «мережеві» послуги, використовуючи соціальні технології створювати ресурси заявленої проектної тематики в комп’ютерних мережах
 • Сприяти соціальному включенню дітей в інформаційний мистецький простір. Створити відчуття приналежності до співтовариства шанувальників українського народного мистецтва і традицій соціально уразливих і дітей з інших культур
 • Через інформаційне представництво бібліотеки створити майданчик для освоєння, відтворення і просування традиційного декоративно-прикладного мистецтва з інформаційних ресурсів бібліотеки і інтернет ресурсів
 • Створювати «активи», розвиваючи нові форми співпраці між бібліотекою і різними організаціями, установами, об’єднаннями, спілками, які мають відношення до збереження народознавства і народного мистецтва і інформування про них. Використовувати різні компетентності фахівців для спільної роботи
 • Формувати попит і споживання проектних продуктів бібліотеки
 • Підвищити продуктивність бібліотечного сервісу через розширення номенклатури продуктів і послуг електронної складової – онлайнових та офлайнових документів, БД; актуалізацію бібліотечного обслуговування користувачів бібліотеки 
 • Вихід за межі сталої бібліотечної аудиторії 
 • Залучити до участі в реалізації Пректу бібліотеки найбільшу кількість дітей мікрорайону
 • Просувати бібліотеку в суспільстві, посилити її значущість як культурно-дозвілевого і інформаційно-комунікативного центру для реальних і ймовірних користувачів дітей
 • Вдосконалювати і функціонально розширити діяльність бібліотеки, створити умови для підвищення інтелектуального рівня користувачів
 • Долучати користувачів до сучасних цифрових технологій і підвищувати їх інформаційну культуру
 • Створювати, апробовувати і запроваджувати в практику діяльності бібліотеки креативні, нестандартні і дієві форми бібліотечного обслуговування користувачів
 • Створювати платформи для нових знайомств і пошуку професійних контактів бібліотеки з зацікавленими організаціями, які займаються проблемами українського народознавчого і мистецького процесів на партнерських засадах
 • Спонукати персонал бібліотеки до ефективного використання своїх можливостей
 • Забезпечити широку рекламу через ЗМІ про проведену роботу

Немає коментарів:

Дописати коментар